Požadavky na servis a revize pište na email helpdesk@vkservice1.cz

O firmě

Činnost v oboru servis tlakových zařízení byla certifikována státním odborným dozorem v roce 1987. Firma byla založena v roce 1990 a do roku 1992 byla činnost prováděna na základě rozhodnutí o registraci.

Od roku 1992 provádíme servis tlakových zařízení, revize a zkoušky tlakových kotlů a nádob na základě živnostenských listů vydaných OÚ Praha 4 a na základě platných oprávnění a nových osvědčení vydaných organizací státního odborného dozoru.

Mirotická 955/9, 142 00  Praha 4 | Tel.: + 420 604 155 098 | Email: kubelka@vkservice1.cz