Požadavky na servis a revize pište na email helpdesk@vkservice1.cz

Služby

 • Revize a zkoušky
  • kotle nad 0,5 bar a nad 110 ºC s parním výkonem do 50 t/hod a kotle kapalinové s tepelným výkonem do 35 MW
  • tlakové nádoby (vzdušníky kompresorů, výměníky tepla, ohřívače vody, větrníky vodáren, expandery, autoklávy, odparky, sušárny, krystalizátory, filtry a další)
 • Prohlídky
  • nízkotlaké kotelny do 0,7 bar a do 115 ºC od výkonu samostatného kotle 50 kW nebo od součtu výkonů všech kotlů v kotelně vyššího než 100 kW, předávací stanice tepla
  • úpravny vody pro kotelny
 • Kontroly a zkoušení
  • pojistná zařízení
  • tlakoměry
  • měření tloušťky stěn zařízení ultrazvukem
 • Vzdělávání
  • kursy pro: odpovědné pracovníky při provozu kotlů a tlakových nádob, obsluhy a údržbáře tlakových nádob, topiče kotlů před zkouškou za účelem vydání topičského průkazu, topiče nízkotlakých kotlů s vystavením osvědčení k obsluze
  • přezkoušení obsluhy tlakových nádob a kotlů po 3 letech
 • Ostatní
  • dokumentace – zpracování evidence tlakových zařízení, plány revizí a zkoušek, evidence a plány kontrol pojistných zařízení a tlakoměrů, dokumentace pro kotle, tlakové nádoby, nízkotlaké kotelny, úpravny vody, provozní řády, místní provozní předpisy a další
  • technická podpora - přejímka oprav tlakových zařízení, posouzení dokumentace, spolupráce s projektovými firmami, výrobci, dodavateli, autorizovanými osobami, inspekcí práce
  • zajištění zařízení podle Vašich požadavků - tlakové nádoby a kotle nad 50 kW, výstroj, tlakoměry, armatury uzavírací, zpětné, pojistné, a další

Mirotická 955/9, 142 00  Praha 4 | Tel.: + 420 604 155 098 | Email: kubelka@vkservice1.cz